„A hivatás nem előre megírt forgatókönyv, sokkal inkább lassan alakuló közös történet, kapcsolat.
Párbeszéd Isten és teremtménye között.”

A Jézus Szíve Társasága hírei

2020.05.30.

Pünkösdi kilenced hivatásokért SJC

Imadkozzatok velünk!

Pünkösdi kilenced hivatásokért SJC

9. nap: Mi a Jézus Szíve Társasága testvérei pünkösdre készülve ezt a kilencedet imádkozzuk új hivatásokért. 

Szentírási rész: 

Békesség nektek! Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket. E szavak után rájuk lehelt, és így folytatta: „Vegyétek a Szentlelket!” Jn 20,21-22

Ferenc Pápa beszédéből részlet: 

„A Paraklétosz, vagyis a Vigasztaló az, aki vigaszt nyújt nekünk a megpróbáltatásokban, és belénk önti azt a reményt, amely nem csal meg. A keresztény vigasztalás ily módon derűvel, bátorsággal, reménnyel tölt el bennünket: ez a Lélek tevékeny jelenléte.

Az öröm, a derű, a termékenység ragályos tanúságtételének láttán, a gyengédség és a szeretet, az alázatos és nem hivalkodó segítőkészség tanúságtételének láttán sokakban felébred majd a vágy, hogy eljöjjenek és megnézzék, hol és hogyan élünk.”

Jöjj, Szentlélek Úristen, s add a Téged szerető híveknek 

a bölcsesség ajándékát, 

az értelem ajándékát, 

a jó tanács ajándékát, 

az erősség ajándékát, 

a tudomány ajándékát, 

az istenesség ajándékát, 

az üdvös félelem ajándékát. (Iz 11,2)  

Töltsd be szívünket a Te Lelked édes gyümölcseivel: 

a szeretet szellemével, 

az öröm szellemével, 

a békesség szellemével, 

a türelem szellemével, 

a kegyesség szellemével, 

a jóság szellemével, 

a hosszútűrés szellemével, 

a szelídség szellemével, 

a hit szellemével, 

a szerénység szellemével,

a megtartóztatás szellemével, 

a tisztaság szellemével. (Gal 5,22) 

Kérjük kegyelmedet, hogy az Úr Szíve eleven képmására megújulván ne csak magunk törekedjünk szentül élni, hanem mindenkinek mindenévé lévén tudjunk megnyerni mindenkit Krisztusnak. Ámen. (P. Bíró Ferenc SJ alapító atyánk imája)