„A hivatás nem előre megírt forgatókönyv, sokkal inkább lassan alakuló közös történet, kapcsolat.
Párbeszéd Isten és teremtménye között.”

A Jézus Szíve Társasága hírei

2020.05.29.

Pünkösdi kilenced hivatásokért SJC

Imádkozzatok velünk!

Pünkösdi kilenced hivatásokért SJC

8.nap: Mi a Jézus Szíve Társasága testvérei pünkösdre készülve ezt a kilencedet imádkozzuk új hivatásokért. 

Szentírási részt: 

„Uram, te mindent tudsz, azt is tudod, hogy szeretlek!” .” Jn 21,17b

Ferenc Pápa beszédéből részlet: 

„Az Úrral való találkozás öröméből és az ő hívásából fakad az egyházban a szolgálat, a küldetés: elvinni a mai korban élő férfiaknak és nőknek Isten vigasztalását, tanúságot tenni az ő irgalmáról.

Csak akkor lehetünk hordozói ennek az üzenetnek, ha elsőként mi magunk is megtapasztaljuk annak örömét, hogy ő megvigasztal és szeret minket.”

Jöjj, Szentlélek Úristen, s add a Téged szerető híveknek 

a bölcsesség ajándékát, 

az értelem ajándékát, 

a jó tanács ajándékát, 

az erősség ajándékát, 

a tudomány ajándékát, 

az istenesség ajándékát, 

az üdvös félelem ajándékát. (Iz 11,2)  

Töltsd be szívünket a Te Lelked édes gyümölcseivel: 

a szeretet szellemével, 

az öröm szellemével, 

a békesség szellemével, 

a türelem szellemével, 

a kegyesség szellemével, 

a jóság szellemével, 

a hosszútűrés szellemével, 

a szelídség szellemével, 

a hit szellemével, 

a szerénység szellemével,

a megtartóztatás szellemével, 

a tisztaság szellemével. (Gal 5,22) 

Kérjük kegyelmedet, hogy az Úr Szíve eleven képmására megújulván ne csak magunk törekedjünk szentül élni, hanem mindenkinek mindenévé lévén tudjunk megnyerni mindenkit Krisztusnak. Ámen. (Pater Bíró Ferenc SJ alapító atyánk imája)