„A hivatás nem előre megírt forgatókönyv, sokkal inkább lassan alakuló közös történet, kapcsolat.
Párbeszéd Isten és teremtménye között.”

A Jézus Szíve Társasága hírei

2020.05.28.

Pünkösdi kilenced hivatásokért SJC

Imadkozzatok velünk!

Pünkösdi kilenced hivatásokért SJC

 7. nap:  Mi a Jézus Szíve Társasága testvérei pünkösdre készülve ezt a kilencedet imádkozzuk új hivatásokért. 

Szentírási rész: 

„Egy legyenek mindnyájan! Amint te, Atyám, bennem vagy és én tebenned, úgy legyenek ők is mibennünk.”Jn 17,21

Ferenc Pápa beszédéből részlet: 

„A vigasztalás az egymáshoz tartozás epifániája, az erős empátia, a megérintettség és az egybekelés összjátéka. Tehát nem felületes és mézes-mázos szavakról van szó, hanem a szív legmélyéről feltörő irgalomról, erőt adó ölelésről és türelmes közelségről, hogy a másik ismét rátaláljon a bizalom útjára.”

Jöjj, Szentlélek Úristen, s add a Téged szerető híveknek 

a bölcsesség ajándékát, 

az értelem ajándékát, 

a jó tanács ajándékát, 

az erősség ajándékát, 

a tudomány ajándékát, 

az istenesség ajándékát, 

az üdvös félelem ajándékát. (Iz 11,2)  

Töltsd be szívünket a Te Lelked édes gyümölcseivel: 

a szeretet szellemével, 

az öröm szellemével, 

a békesség szellemével, 

a türelem szellemével, 

a kegyesség szellemével, 

a jóság szellemével, 

a hosszútűrés szellemével, 

a szelídség szellemével, 

a hit szellemével, 

a szerénység szellemével,

a megtartóztatás szellemével, 

a tisztaság szellemével. (Gal 5,22) 

Kérjük kegyelmedet, hogy az Úr Szíve eleven képmására megújulván ne csak magunk törekedjünk szentül élni, hanem mindenkinek mindenévé lévén tudjunk megnyerni mindenkit Krisztusnak. Ámen. (P. Bíró Ferenc SJ alapító atyánk imája)