„A hivatás nem előre megírt forgatókönyv, sokkal inkább lassan alakuló közös történet, kapcsolat.
Párbeszéd Isten és teremtménye között.”

A Jézus Szíve Társasága hírei

2020.05.26.

Pünkösdi kilenced hivatásokért SJC

Imadkozzatok velünk!

Pünkösdi kilenced hivatásokért SJC

5. nap: Mi a Jézus Szíve Társasága testvérei pünkösdre készülve ezt a kilencedet imádkozzuk új hivatásokért. 

Szentírási rész: 

„Az örök élet pedig az, hogy megismerjenek téged, az egy igaz Istent, és Jézus Krisztust, akit te küldtél.” Jn 17,3

Ferenc Pápa beszédéből részlet: 

Folyamatos exodusban kell élnetek, ki kell lépnetek magatokból, hogy létetek középpontjává Krisztust és az ő evangéliumát tegyétek, Isten akaratát kövessétek, felhagyjatok saját terveitekkel, hogy elmondhassátok Szent Pállal: „Már nem én élek, hanem Krisztus él bennem”.

Jöjj, Szentlélek Úristen, s add a Téged szerető híveknek 

a bölcsesség ajándékát, 

az értelem ajándékát, 

a jó tanács ajándékát, 

az erősség ajándékát, 

a tudomány ajándékát, 

az istenesség ajándékát, 

az üdvös félelem ajándékát. (Iz 11,2)  

Töltsd be szívünket a Te Lelked édes gyümölcseivel: 

a szeretet szellemével, 

az öröm szellemével, 

a békesség szellemével, 

a türelem szellemével, 

a kegyesség szellemével, 

a jóság szellemével, 

a hosszútűrés szellemével, 

a szelídség szellemével, 

a hit szellemével, 

a szerénység szellemével,

a megtartóztatás szellemével, 

a tisztaság szellemével. (Gal 5,22) 

Kérjük kegyelmedet, hogy az Úr Szíve eleven képmására megújulván ne csak magunk törekedjünk szentül élni, hanem mindenkinek mindenévé lévén tudjunk megnyerni mindenkit Krisztusnak. Ámen. (P. Bíró Ferenc SJ alapító atyánk imája)