„A hivatás nem előre megírt forgatókönyv, sokkal inkább lassan alakuló közös történet, kapcsolat.
Párbeszéd Isten és teremtménye között.”

A Jézus Szíve Társasága hírei

2020.05.24.

Pünkösdi kilenced hivatásokért SJC

Imádkozzunk együtt!

Pünkösdi kilenced hivatásokért SJC

Mi a Jézus Szíve Társasága testvérei pünkösdre készülve ezt a kilencedet imádkozzuk új hivatásokért. Imádkozzatok velünk!

 

Jöjj, Szentlélek Úristen, s add a Téged szerető híveknek 

a bölcsesség ajándékát, 

az értelem ajándékát, 

a jó tanács ajándékát, 

az erősség ajándékát, 

a tudomány ajándékát, 

az istenesség ajándékát, 

az üdvös félelem ajándékát. (Iz 11,2)  

Töltsd be szívünket a Te Lelked édes gyümölcseivel: 

a szeretet szellemével, 

az öröm szellemével, 

a békesség szellemével, 

a türelem szellemével, 

a kegyesség szellemével, 

a jóság szellemével, 

a hosszútűrés szellemével, 

a szelídség szellemével, 

a hit szellemével, 

a szerénység szellemével,

a megtartóztatás szellemével, 

a tisztaság szellemével. (Gal 5,22) 

Kérjük kegyelmedet, hogy az Úr Szíve eleven képmására
megújulván ne csak magunk törekedjünk szentül élni, 
hanem mindenkinek mindenévé lévén
tudjunk megnyerni mindenkit Krisztusnak. Ámen.
                                        (P. Bíró Ferenc SJ alapító atyánk imája)

Szentírási rész:  

„Én veletek vagyok mindennap a világ végéig!” Mt 28,20b

Ferenc Pápa beszédéből részlet: 

„Azt a kimondhatatlan ajándékot kaptuk tőle, hogy tanítványainak választott minket; annak örömteli hirdetésére hív minket, hogy ő feltámadottként ma is él, ugyanakkor azt kéri, hogy ezt szavunkkal és életünk tanúságtételével tegyük a mindennapokban. Az Úr egyetlen, életünk egyetlen Istene, és arra hív, hogy hagyjuk ott a sokféle bálványt, és egyedül őt imádjuk.”