„A hivatás nem előre megírt forgatókönyv, sokkal inkább lassan alakuló közös történet, kapcsolat.
Párbeszéd Isten és teremtménye között.”

A Jézus Szíve Társasága hírei

2020.05.27.

Pünkösdi kilenced hivatásokért SJC

Imádkozzatok velünk!

Pünkösdi kilenced hivatásokért SJC

6. nap:  Mi a Jézus Szíve Társasága testvérei pünkösdre készülve ezt a kilencedet imádkozzuk új hivatásokért. 

Szentírási részt: 

„Szent Atyám, tartsd meg a te nevedben azokat, akiket nekem adtál, hogy egy legyenek, mint mi.” Jn 17,11b

Ferenc Pápa beszédéből részlet: 

„A megszentelt életet élőknek az a feladata, hogy megjelenítsék életükben az örömhírt, mégpedig azáltal, hogy követik Krisztust, a feltámadt megfeszítettet, magukévá téve azt a módot, ahogyan Jézus, a megtestesült Ige az Atyával és a testvérekkel való kapcsolatában élt és cselekedett. ”

Jöjj, Szentlélek Úristen, s add a Téged szerető híveknek 

a bölcsesség ajándékát, 

az értelem ajándékát, 

a jó tanács ajándékát, 

az erősség ajándékát, 

a tudomány ajándékát, 

az istenesség ajándékát, 

az üdvös félelem ajándékát. (Iz 11,2)  

Töltsd be szívünket a Te Lelked édes gyümölcseivel: 

a szeretet szellemével, 

az öröm szellemével, 

a békesség szellemével, 

a türelem szellemével, 

a kegyesség szellemével, 

a jóság szellemével, 

a hosszútűrés szellemével, 

a szelídség szellemével, 

a hit szellemével, 

a szerénység szellemével,

a megtartóztatás szellemével, 

a tisztaság szellemével. (Gal 5,22) 

Kérjük kegyelmedet, hogy az Úr Szíve eleven képmására megújulván ne csak magunk törekedjünk szentül élni, hanem mindenkinek mindenévé lévén tudjunk megnyerni mindenkit Krisztusnak. Ámen. (Pater Bíró Ferenc SJ alapító atyánk imája)