„A hivatás nem előre megírt forgatókönyv, sokkal inkább lassan alakuló közös történet, kapcsolat.
Párbeszéd Isten és teremtménye között.”

A Jézus Szíve Társasága hírei

2020.05.25.

Pünkösdi kilenced hivatásokért SJC

Imádkozzunk együtt!

Pünkösdi kilenced hivatásokért SJC

Mi a Jézus Szíve Társasága testvérei pünkösdre készülve ezt a kilencedet imádkozzuk új hivatásokért.

Jöjj, Szentlélek Úristen, s add a Téged szerető híveknek 

a bölcsesség ajándékát, 

az értelem ajándékát, 

a jó tanács ajándékát, 

az erősség ajándékát, 

a tudomány ajándékát, 

az istenesség ajándékát, 

az üdvös félelem ajándékát. (Iz 11,2)  

Töltsd be szívünket a Te Lelked édes gyümölcseivel: 

a szeretet szellemével, 

az öröm szellemével, 

a békesség szellemével, 

a türelem szellemével, 

a kegyesség szellemével, 

a jóság szellemével, 

a hosszútűrés szellemével, 

a szelídség szellemével, 

a hit szellemével, 

a szerénység szellemével,

a megtartóztatás szellemével, 

a tisztaság szellemével. (Gal 5,22) 

 

Kérjük kegyelmedet, hogy az Úr Szíve eleven képmására

megújulván ne csak magunk törekedjünk szentül élni, 

hanem mindenkinek mindenévé lévén

tudjunk megnyerni mindenkit Krisztusnak. Ámen.

                                        (P. Bíró Ferenc SJ alapító atyánk imája)

Szentírási rész: 

„Mindezt azért mondtam nektek, hogy békességet találjatok bennem.” Jn 16,33

Ferenc Pápa beszédéből részlet: 

„Az egyháznak ki kell vetkőznie abból a látszólagos nyugalomból, amelyet az egyébként szükséges és fontos struktúrák biztosítanak, ezek ugyanis sohasem takarhatják el azt az egyetlen erőt, amelyet magunkban hordozunk: Isten erejét. Ő a mi erőnk!”